Tabell Harley oljor

LÅSMUTT. VENT.JUST 650/750 CEI