Tabell Harley oljor

HASTIGHETS MÄTAR DRIVNING UTVÄXLING, 2:1