Tabell Harley oljor

HASTIGHETS MÄTAR DRIVNING UTVÄXLING, 15:12